top of page
UppdragHeader.webp

VÅRA UPPDRAG

Här kan du läsa mer om våra pågående och tidigare uppdrag.

För att se vilket affärsområde uppdraget faller inom leta efter dessa ikoner.

7.png

Management

United

International

Pågående uppdrag

Interim Management // Tillfälligt Chefskap - JSB

KRESP har uppdraget för JSB är att under en begränsad tid inneha rollen som Tf Arbetschef för region Jönköping genom Jan Gilljam-Kroon. Uppdraget innebär följaktligen att inneha samtliga roller som en arbetschef inom JSB har att uppfylla.
Som arbetschef är man ansvarig för att verksamheten utvecklas enligt affärsplan i regionen med fortlöpande projektgenomförande. Inom uppgiften är även att ingå i ledningsgrupp för affärschefsområde Syd och i den bidra med motsvarande roll som de övriga arbets- och entreprenadchefer.

Uppdraget inleddes i februari och fortlöper enligt överenskommelse framöver mellan KRESP och JSB. Företaget JSB (John Svensson Byggnadsfirma AB) är ett av Sveriges största privata byggföretag.

Läs mer om

JSB

Open House Stockholm

I samverkan mellan Samhällsbyggarna, Stockholms Byggnadsförening, Stockholms Arkitektförening och Samhällsbyggnadslänken startades 2015 arkitektur- och samhällsbyggnadsfestivalen Open House Stockholm som årligen arrangeras första helgen i oktober. Här innehar KRESP uppdraget att genom Joanna Messmer som projektchef leda föreningens arbete på uppdrag av styrelsen.
Ellen Norman har uppdraget som kommunikationsansvarigÄven Natalie Kokkali, Rickard Rost och Martin Dugandzic är verksamma i festivalens projektgrupp. Uppdraget omfattar också projektledning, kommunikation och koordinering inom ramen för Open House Europa-projektet.

Läs mer om

Open House Stockholm

Tekniska Nämndhuset

KRESPs uppdrag avseende Tekniska Nämndhuset fortgår nu i rollen som Projektansvarig för Stockholms Stad genom Rikard Espling. Arbetet startade 2019 med projekteringsledning och därefter som extrern projektledare inom ramen för WSPs uppdag.

Läs mer om

Tekniska Nämndhuset

Samhällsbyggarna

Joanna Messmer har uppdraget att som VD arbeta med ledning av verksamheten inom Samhällsbyggarna. Samhällsbyggarna är ett rikstäckande nätverk för personen inom samhällsbyggnadsbranschen. Ellen Norman har uppdraget som kommunikationsansvarig. Inom ramen för Samhällsbyggarnas verksamhet arrangeras årligen konferensen Samhällsbyggnadsdagarna samt andra projekt där Mikaela Johnson är verksam som Projektledare. Även Rut Hagwall, Noah Skogward, Rickard Rost och Elin Ferenius är verksamma inom Samhällsbyggarna. Inom ramen för Samhällsbyggarnas verksamhet jobbar Joanna Messmer, Ellen Norman och Elin Ferenius också med administrationen av Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (CIR).

Läs mer om

Samhällsbyggarna

Samhällsbyggnadslänken

Rikard Espling har uppdraget att som VD arbeta med ledning av verksamheten inom Samhällsbyggnadslänken vid KTH. Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen verkar för att utveckla KTH-utbildningars kvalitet och attraktionskraft i syfte att bidra till samhällsbyggnadsbranschens och därmed Sveriges konkurrenskraft. Joanna Messmer arbetar som kanslichef på Samhällsbyggnadslänken och Ellen Norman som kommunikatör. Även Noah Skogward, Natalie Kokkali och Martin Dugandzic är verksamma inom Samhällsbyggnadslänken.

Läs mer om

Samhällsbyggnadslänken

Tidigare uppdrag

Klokhuset - Enter Projektering

För Enter Projektering och Emrahus arbetade KRESP genom Hawler Rabun våren 2023 med projektering och kalkylering av ett passivt gruppboende i Stockholm för utförandeentrepenad. Huset som ska byggas är Emrahus "Klokhuset" som är en uppbruten huskropp med sadeltak som exteriört smälter in i villaområden.

Läs mer om

Klokhuset

Undervisningshuset - Akademiska Hus

Under hösten 2016 och 2017 har Jan Gilljam-Kroon verkat som projektledare för Undervisningshuset på KTH. Huset är nu färdigt och inflyttat. Uppdragsgivare är Akademiska Hus men vi har genomfört uppdraget som underkonsult till WSP Management. Huset är på ca 3 800 m2 och är ett renodlat hus för undervisning inom KTH.

Läs mer om

Undervisningshuset

Tuvebygg

För Tuvebygg AB genomförde KRESP 2018 och 2019, genom Jan Gilljam-Kroon, ett uppdrag som projektstöd för projekt i Stockholm.

Läs mer om

Tuvebygg

Metrolit

Under februari till augusti 2016 har Jan Gilljam-Kroon genomfört ett uppdrag som arbetschef på Metrolit AB, på interimsbasis. Uppdraget var helt i linje med KRESPs erbjudande att addera värde i kundernas organisation och projekt. Läs mer på metrolit.se eller i den kommunikation som lagts ut på byggvärldens hemsida, se http://www.byggvarlden.se/ny-arbetschef-pa-metrolit-byggnads-95070/nyhet.html

Läs mer om

Metrolit

Tingstadstunneln - SICE

För SICE genomförde KRESP uppdraget att genom Rikard Espling arbeta som platschef med produktionsförberedelser för installationsarbeten i samverkan med Trafikverket för renoveringen av Tingstadstunneln.

Läs mer om

SICE

Kardonbanan - Rover Alcisa

För Rover Alcisa som är ett spanskt entreprenadföretag har KRESP verkat i flera positioner såsom platschef, IT samordnare, projektinköpare och kommunikatör för Kardonbanan inom Ostlänken. Det är ett projekt som utfördes i samverkan mellan Trafikverket och Norrköpings kommun. För KRESP har Rikard Espling, Javier Carriazo, Joanna Messmer och Jan Gilljam-Kroon varit aktiva. Vi inledde samarbetet hösten 2017. Sedan hösten 2018 fram till sommaren 2019 agerade vi som rådgivare.

Läs mer om

Kardonbanan

Smart Built Environment

På uppdrag IQ Samhällsbyggnad arbetar vi med Smart Built Environment - ett stort forsknings- och utvecklingsprogram med ca 50 parter. Vårt uppdrag har tidigare varit att skapa ramverk för administration och start av verksamhet, utlysningar och strategiska projekt. Den första utlysningen genomfördes i mars med ansökningar i maj 2016. Sedan 2017 har vi verkat som koordinator för Kunskapslyftet. Under 2020 har vi sammanställt en del av programmets resultat i en syntes avseende kometens och kunskap. Verksam i uppdraget är Rikard Espling.

Läs mer om

Smart Built Environment

Gröna Lund - Parks and resorts

För nöjesparken Gröna Lunds räkning genomfördes Steg 1 Projektering/Planering för att bygga en ny ”berg & dalbana”. Uppdraget utfördes som Projektchef inom Gröna Lunds egen organisation, från sommaren 2017 till våren 2018, genom Jan Gilljam-Kroon.

Läs mer om

Gröna Lund

Cybersäkerhet för digitala processer inom sektorn

Under 2019 inledde KRESP ett större utvecklingsprojekt med FORMAS som en delfinansiär benämnt ”Cybersäkerhet för digitala processer inom Samhällsbyggnadssektorn”. Projektet genomfördes inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Uppdraget pågick även större delen utav 2020. Projekt genomfördes med både nationella företag och institutioner såsom internationella aktörer. I detta uppdrag, som leddes av Rikard Espling, medverkade även Joanna Messmer och underkonsult Javier Carriazo.

Läs mer om

Cybersäkerhet för digitala processer inom sektorn

Swedavia

Under våren 2017 genomförde Jan Gilljam-Kroon ett uppdrag som förändringsledare hos Swedavia och Utvecklingsplan Arlanda, även kallat för UPA. Uppdraget innebar att tydliggöra rollerna i projektens genomförande. Läs mer om Arlandas utveckling här UPA.

Läs mer om

Swedavia

Förbifart Stockholm - SICE

För SICE arbetar KRESP sedan hösten 2018 som rådgivare och från våren 2019 som projektledare, kontaktperson är Rikard Espling. SICE skrev i december 2018 avtal om att genomföra entreprenaden FSE 904 inom Förbifart Stockholm. Uppdraget innebär att bygga ett kontrollsystem för motorvägen i syfte att reglera trafiken med hjälp av givare, körfältsanvisningar samt bommar. Mer om uppdraget på Förbifarten

Läs mer om

SICE

Byggpartner

Mellan 2020-2022 genomförde Jan Gilljam-Kroon ett uppdrag som interim arbetschef för ByggPartner region Stockholm.

Läs mer om

Byggpartner

bottom of page