top of page
9.png

OM OSS

KRESP är ett bolag inom Samhällsbyggnadsbranschen som ägs och drivs av Jan Gilljam-Kroon och Rikard Espling. 

 

KRESP startades 2015.

 

KRESPs affärsområden sträcker sig mellan den akademiska världen och med uppdrag inom samhällsbyggnadsbranschen. 

KRESPs har foten i bägge dessa områdena, för att kunna skapa realitet av teorier och senaste utveckling samt återföra praktiska tillämpningar till det forskningsbaserade området. 

En form av cirkuläritet av kompetenser.

 

Vår erfarenhet gör att vi känner oss bekväma att:

 • leda komplexa projekt där vi genom att skapa ordning och struktur ökar produktiviteten i vår kunds uppdrag.

 • i föreningar leda dess verksamhet med ledande och operativa roller.

 • stötta genom coachning till chefer/ledare i projekt/uppdrag

 • besätta chefspositioner (interim management)
  i ett skede där ett företag av olika skäl inte har chefspositionen tillsatt eller befinner sig ett utvecklingsskede att det passar bäst med en specialist i förändringsledning.

 

Summerat

Vi har en bred och djup kompetens, vi är nyfikna, goda lyssnare och kan fatta beslut.

ROLLER I UPPDRAG

 • Företagsledning​

 • Företagsutveckling​

 • Förändringsledning​

 • Kommunikation och IT stöd​

 • Kontraktsingenjör​

 • Processutveckling​

 • Projekteringsledare​

 • Projektledning​

 • Projektutveckling​

 • Utveckling av byggsystem

bottom of page