top of page
9.png

OM OSS

KRESP är ett bolag inom Samhällsbyggnadsbranschen som ägs och drivs av Jan Gilljam-Kroon och Rikard Espling. 

 

KRESP startades 2015.

 

KRESPs affärsområden sträcker sig mellan den akademiska världen och med uppdrag inom samhällsbyggnadsbranschen. 

KRESPs har foten i bägge dessa områdena, för att kunna skapa realitet av teorier och senaste utveckling samt återföra praktiska tillämpningar till det forskningsbaserade området. 

En form av cirkuläritet av kompetenser.

 

Vår erfarenhet gör att vi känner oss bekväma att:

 • leda komplexa projekt där vi genom att skapa ordning och struktur ökar produktiviteten i vår kunds uppdrag.

 • i föreningar leda dess verksamhet med ledande och operativa roller.

 • stötta genom coachning till chefer/ledare i projekt/uppdrag

 • besätta chefspositioner (interim management)
  i ett skede där ett företag av olika skäl inte har chefspositionen tillsatt eller befinner sig ett utvecklingsskede att det passar bäst med en specialist i förändringsledning.

 

Summerat

Vi har en bred och djup kompetens, vi är nyfikna, goda lyssnare och kan fatta beslut.

ERFARENHET

Vi har tillsammans mer än 60 års erfarenhet av byggprojekt, utvecklingsuppdrag och företagsledning i olika roller. Nedan följer några exempel:
 

 • Bostadsbyggande – ex Nattsländan, Järvastaden och Moderna Hus

 • Kommersiellt byggande  – ex Mall of Scandinavia, Tekniska Nämndhuset

 • Installationsteknik och entreprenad – Nya Karolinska Solna, DN/Ex tryckeriet

 • Anläggningsbyggande – Kardonbanan, Förbifart Stockholm , Höga kusten bron

 • Energieffektivisering – Väla Gård i Helsingborg
   

ROLLER

 • Projekt- och projekteringsledare – t ex Mall of Scandinavia, Tekniska Nämndhuset

 • Konstruktionsuppdrag, uppdragsledare  – Avdelningschef Skanska Teknik olika discipliner

 • VD-roll, projektledning och kansli - Samhällsbyggarna, Open House och Samhällsbyggnadslänken

 • Kommunikation och IT stöd – Open House och Samhällsbyggnadslänken

 • Bostads- och projektutveckling – Skanska Nya hem & Skanska Fastigheter

 • Företagsledning – Skanska Teknik, Skanska Installation AB med flera

 • Management consulting – ledande befattning i företag ex Prolog

 • Utveckling och förändringsledning – Skanska, Samhällsbyggnadslänken och IQS

 • Byggsystemutveckling inom Skanska – olika koncept och system inom Skanska

 • Projekt och verksamhetsledning i ideella organisationer

 • Förändringsledning, processutveckling, implementering av nya arbetssätt och organisationsstrukturer

 • Genomförande av anpassad Visuell Planering samt Pulsmöten för unikt projekt

bottom of page