top of page
InternationalHeader.webp
International
Kresp

International

Inom International genomför vi uppdrag som projektledare i olika funktioner till utländska entreprenörer på den svenska marknaden. Vi får oftast en ledande roll då entreprenadföretaget inte är helt naturliga med de nationella sättet att bedriva ett projekt på. Vi agerar i roller som projektchef, projektledare och stöttar även med kommunikation och som inköpare med det viktiga kontaktnätet som vi har på nationell nivå.

Ansvarig för KRESP International: Rikard Espling

Verksamma inom området:

Rikard

Rikard Espling

VD, partner

Jan

Jan Gilljam-Kroon

Ordförande, partner

Joanna

Joanna Messmer

Projektledare

bottom of page